Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych

Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych powstała w wyniku spotkania na drodze zawodowej dwóch wspólników:

Wojciech Zirebiec – absolwent socjologii UMCS oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Projektami Społecznymi – KUL; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – UMCS; Integracja Sensoryczna – TWP).

 • 2008 r. działalność gospodarcza Pracownia Ewaluacji zajmującą się badaniami społecznymi i ewaluacją projektów finansowanych ze środków UE.
 • 2009 r. współpraca z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w obszarze ewaluacji projektów oraz prowadzenia zajęć wychowawczych.
 • 2012-2013 współtworzenie Niepublicznego Przedszkola Czerwony Koralik w Szopinku k. Zamościa.
 • 2014 r. początek współpracy z Arturem Duszykiem w ramach realizacji usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych, które zaowocowało utworzeniem spółki Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych.

Artur Duszyk – absolwent politologii UMCS i podyplomowych studiów – Trener Biznesu, Zarządzanie Projektem.

 • 2008 r. specjalista ds. środków UE w Ośrodku Zarządzania Projektami Europejskimi we Wrocławiu,
 • 2013 Formado Sp. z o.o., specjalista ds. projektów unijnych
 • 2014 własna działalnośc gospodarcza

Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych

 • 04.2016 – rejestracja spółki, utworzonej na bazie firm Pracownia Ewaluacji Wojciech Zirebiec i JDG Artur Duszyk
 • 2016 – opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji i strategii rozwoju (Tomaszów Lubelski, Obsza)
 • 2016 – współpraca przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania obszaru Słomiany Rynek w Lublinie
 • 10.2017 – Raport Ewaluacyjny z Realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014-2016
 • 2018 – ewaluacja działań komunikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego
 • 2018 – współpraca przy realizacji zadania „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Mieście Lublin w latach 2018-2020”
 • 2019 – współpraca z Fundacją Teren Otwarty przy tworzeniu Muzeum Osiedli Mieszkaniowych
 • 2020 – przygotowanie formalne wniosków o dofinansowanie instalacji OZE
 • 2021 – współpraca przy realizacji zadania „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Mieście Lublin w latach 2021-2023”
 • 2021 – doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”
 • 2021 – badanie młodzieży na potrzeby projektu Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023

Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych powstała w wyniku spotkania na drodze zawodowej dwóch wspólników:

Wojciech Zirebiec – absolwent socjologii UMCS oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Projektami Społecznymi – KUL; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – UMCS; Integracja Sensoryczna – TWP).

 • 2008 r. działalność gospodarcza Pracownia Ewaluacji zajmującą się badaniami społecznymi i ewaluacją projektów finansowanych ze środków UE.
 • 2009 r. współpraca z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w obszarze ewaluacji projektów oraz prowadzenia zajęć wychowawczych.
 • 2012-2013 współtworzenie Niepublicznego Przedszkola Czerwony Koralik w Szopinku k. Zamościa.
 • 2014 r. początek współpracy z Arturem Duszykiem w ramach realizacji usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych, które zaowocowało utworzeniem spółki Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych.

Artur Duszyk – absolwent politologii UMCS i podyplomowych studiów – Trener Biznesu, Zarządzanie Projektem.

 • 2008 r. specjalista ds. środków UE w Ośrodku Zarządzania Projektami Europejskimi we Wrocławiu,
 • 2013 Formado Sp. z o.o., specjalista ds. projektów unijnych
 • 2014 własna działalnośc gospodarcza

Pracownia Badań i Diagnoz Społecznych

 • 04.2016 – rejestracja spółki, utworzonej na bazie firm Pracownia Ewaluacji Wojciech Zirebiec i JDG Artur Duszyk
 • 2016 – opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji i strategii rozwoju (Tomaszów Lubelski, Obsza)
 • 2016 – współpraca przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania obszaru Słomiany Rynek w Lublinie
 • 10.2017 – Raport Ewaluacyjny z Realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014-2016
 • 2018 – ewaluacja działań komunikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego
 • 2018 – współpraca przy realizacji zadania „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Mieście Lublin w latach 2018-2020”
 • 2019 – współpraca z Fundacją Teren Otwarty przy tworzeniu Muzeum Osiedli Mieszkaniowych
 • 2020 – przygotowanie formalne wniosków o dofinansowanie instalacji OZE
 • 2021 – współpraca przy realizacji zadania „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Mieście Lublin w latach 2021-2023”
 • 2021 – doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”
 • 2021 – badanie młodzieży na potrzeby projektu Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023