BADANIA JAKOŚCIOWE

21 listopada 2016

Wywiady indywidualne
Wywiady grupowe
Obserwacje
Analizy dokumentów