SZKOLENIA

21 listopada 2016

Metody i narzędzia badawcze
Ewaluacja i monitoring projektów
ABC przedsiębiorczości
Partycypacja mieszkańców