ANALIZY STATYSTYCZNE

21 listopada 2016

Dobór próby badawczej
Kodowanie danych
Korelacje, testy
Opracowanie wyników badań
Raporty badawcze