EKONOMIA SPOŁECZNA

21 listopada 2016

Zakładanie organizacji pozarządowych
Opracowanie strategii rozwoju
Opracowanie biznesplanu
Opracowanie dokumentów rejestrowych